popa
popa
1160x250 DM
Góc nhìn
Có quy hoạch nhưng cải tạo chung cư cũ vẫn “tắc”
Có quy hoạch nhưng cải tạo chung cư cũ vẫn “tắc”

Trên địa bàn Hà Nội có trên 40 nhà tập thể, chung cư cũ ở mức nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, cùng với đó là hàng trăm khu nhà đã xuống cấp. Mặc dù đã có chủ trương đầu tư, thậm chí có quy hoạch chi tiết nhưng để thực hiện cải tạo, xây mới những tòa nhà này là không đơn giản.

300x385
300x385
18
20
300x250
22
22
22
23
25 sofa