TC mob 414x207
1160x250 DM
Góc nhìn
Đổi mới tư duy trong phát triển đường sắt đô thị
Đổi mới tư duy trong phát triển đường sắt đô thị

Hà Nội và TP.HCM mất quá nhiều thời gian để hoàn thành tuyến đường sắt đô thị đầu tiên. Để có thể đẩy nhanh phát triển mạng lưới đường sắt đô thị trong thời gian tới, mỗi thành phố cũng cần dựa trên những điều kiện thực tế để đưa ra những đề xuất, cách làm đường sắt đô thị theo cách mới.

300x385
300x385
18
20
300x250
22
22
22
23
25 sofa