TC mob 414x207
1160x250 DM
Kinh doanh
Ngành Điện chính thức kết nối với hệ thống lưu trữ điện tử của cơ quan thuế
Ngành Điện chính thức kết nối với hệ thống lưu trữ điện tử của cơ quan thuế

(PLVN) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chính thức áp dụng triển khai mẫu hoá đơn điện tử theo hình thức không có mã của cơ quan thuế và thực hiện truyền đầy đủ dữ liệu hoá đơn về hệ thống lưu trữ điện tử của cơ quan thuế.

300x385
300x385
18
20
300x250
22
22
22
23
25 sofa