TC mob 414x207
1160x250 DM
Phượt 360°
Kinh thành Huế trong thi họa – Hoàng đế Thiệu Trị và ngự đề đồ hội- Một công trình khảo cứu giá trị
Kinh thành Huế trong thi họa – Hoàng đế Thiệu Trị và ngự đề đồ hội- Một công trình khảo cứu giá trị

Năm 2016, “Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế” được UNESCO ghi danh là Di sản tư liệu thế giới khu vực châu Á- Thái Bình Dương, đó là một “kho tàng thơ” của các vị hoàng đế triều Nguyễn, trong đó có một số lượng không nhỏ là của vua Thiệu Trị.

300x385
300x385
18
20
300x250
22
22
22
23
25 sofa