TC mob 414x207
1160x250 DM
Tư vấn
Xử lý nghiêm các vi phạm tắt, che màn hình thiết bị giám sát hành trình trên ô tô
Xử lý nghiêm các vi phạm tắt, che màn hình thiết bị giám sát hành trình trên ô tô

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Sở GTVT và Sở GTVT - Xây dựng về tăng cường thực hiện các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

300x385
300x385
18
20
300x250
22
22
22
23
25 sofa